Ajakiri GEODEET

Ajakiri GEODEET lugejatele-autoritele.

GEODEET 45/46 ilmub 2016 aasta sügisel ning artikleid võtame vastu 8. augustini 2016 aadressil egu@egu.ee

 

Täname kõiki ajakirja Geodeet kaasautoreid ja ootame taas Teie artikleid.

 

Teretulnud on artiklid järgnevates rubriikides: 
   Geodeesia.
Antud valdkonna alla klassifitseeruksid nii teoreetilised kui ka praktilised ülevaated gravimeetriast, GPS-mõõdistamisest, kõrgemast geodeesiast, uute maamõõduseadmete tutvustused ning võrdlused jne.
   Ehitusgeodeesia.
Probleemid, millega praktikud igapäevaselt kokku puutuvad, huvitavamad ja õpetlikumad näited, mida oma kolleegidega jagada.
   Aerofotogeodeesia.
Aero- ja satelliitfotode kasutamine, fotode töötlemine ning saadud tulemuste täpsuse hindamine, maapinna aerolaserskanneerimine, ortofotode kasutusvaldkonnad.
   Kartograafia.
Kaartide valmistamine, kartograafilised projektsioonid, ülevaated kaartide kasutamisest jms.
    GIS
Geoinfosüsteemide üha laienevad kasutusvõimalused tänapäeva Eestis ja maailmas.
   Maakorraldus.
Ülevaated maareformi sisust ja probleemidest nii vabariigi kui maakondade tasemel, põletavamad maakorralduseküsimused jne.
    Kinnisvara.
Kinnisvara planeerimine, arendamine, hindamine ning kõige sellega seonduvad probleemid. Värvikad näited elust enesest.

   Kõikide eellpoolmainitud valdkondade kohta on oodatud ka ajaloolised ülevaated - kuidas ja mida tehti aastakümnete,- sadade eest. Samuti Eesti geodeesiat, kartograafiat ja maakorraldust mõjutanud ning oma jälje sinna jätnud inimeste tööde ning tegemiste meenutamine.
   Paljud meie hulgast käivad konverentsidel ning seminaridel nii Eestis kui väljaspool Eestit ja nendelt ootame konverentsiülevaateid koos pildimaterjalidega.
   Kevadel said diplomi kätte kõrgkoolide lõpetajad. Nende lõputööde hulgast võib leida huvitavaid uurimusi, mida oma vanemate kolleegidega jagada.
   Kindlasti on teemasid, mida siin pole mainitud, kuid mis samuti sobiksid meie ajakirja, andke meile teada geodeet@egu.ee

   Oodatud on artiklid nii teoreetikutelt kui praktikutelt kõrgkoolidest, omavalitsustest, riigiettevõtetest, erasektorist. Artiklite illustreerimiseks kasutage jooniseid, skeeme, fotosid, tabeleid.
   Artiklite pikkusele piiranguid ei ole, minimaalseks peaks olema 4500 tähemärki.
   Artiklid ning artikli kirjutamisega seonduvad küsimused palume saata aadressile geodeet@egu.ee

 

Toimetus:

Toimetus ootab autoritelt kaastööd. Kui oma tegevusalal on Sul toimumas midagi, millest EGÜ liikmed ja ajakirja lugejad võiksid huvi tunda, saada artikkel .doc formaadis aadressile: geodeet@egu.ee

 

Reklaam:

Värviline tagakaane väliskülje pind A4 formaadis 640 EUR,
värvilise esikaane väliskülje pind A4 formaadis 1595 EUR.

Värviline esi- või tagakaane sisekülje pind A4 formaadis 479 EUR, 
½ sellest, ehk A5 - 240 EUR 

Reklaamipind A4 formaadis ajakirja suvalisel lehel 447 EUR, 
½ sellest, ehk A5 - 224 EUR 
Hinnad ei sisalda käibemaksu.
 

Tellimine:

Ajakirja tellimiseks või ostmiseks saada tellija andmed meilile:
geodeet@egu.ee

 

 

   

 

 

 

 

 

Palun autoriseerige end enne kommenteerimist!